www.idrettspsykologi.net

 


Hovedsiden
Prestasjonsangst
Psykosyntesen
Bevisstgjøring
Mental trening
Delpersonligheter
Inspirasjon
Presseomtale
Presentasjon


 

 

 Mental styrke er veien til fysisk styrke.  Tankens kraft - bli kjent med din egen skapekraft...


Prestasjonsangst

Følelser og prestasjoner: Psykisk spenning.
Hva er det som skjer i løpet når en utøver blir rammet av prestasjonsangst?
 

Willi Railo (1983) skriver at nervøsiteten er en del av prestasjonsangsten. Man er redd for å konkurrere, redd for å ikke gjøre en bra prestasjon. Man kan også føle seg usikker på hvordan det vil gå i konkurransen. Egne og andres forventninger kan virke forsterkende på nervøsiteten.

Dersom nervøsiteten blir for sterk, skjer en uheldig kroppslig reaksjon og prestasjonsevnen hemmes. Reaksjonen blir sterk i de musklene som motvirker en bevegelse. Da synker kroppens effektivitetsgrad og vi bruker energi uten å oppnå en tilsvarende prestasjonseffekt. Kroppen fungerer da som en bil der føreren bruker både gass og brems samtidig.

I idretter som kjenne tegnes av det man kaller finmotorikk, for eksempel skiskyting, golf, curling, buskyting er det stor risiko for at nervøsitet fremkaller et fenomen, som kan beskrives slik at musklene trekker seg sammen i alt for høy spenning. Rystelser og skjelvinger inntreffer.

Når nervøsiteten øker, så blir også hjernen kraftig alarmert. Av og til alarmeres hjernen altfor sterkt – og det hender at den blokkeres. Hjernens evne til å løse problemer minker og dens evne til å tolke situasjonen blir sterkt redusert. Det utøveren har klart lett på trening det går nå ikke i det hele tatt. Den høye nervøsiteten blokkerer impulser til og fra hjernen.

Selv om utøveren kontrollerer sine nerver slik at ingen i omgivelsene skal merke noe spesielt, betyr det ikke at vedkommende har kontroll over nervøsiteten. Hos noen utøvere kan nervøsiteten ”flyte fritt” inne i dem. Den blir ikke styrt eller kanalisert på noen måte. Det får følge av at både tanke og konsentrasjonsevnen – og dermed kan prestasjonen forverres.

En annen del som kan spille inn på prestasjonsangsten er roller. Rolle kan forklares som summen av de forventninger og krav andre stiller oss – og som vi tror eller føler at vi må leve opp til. På skolen eller på jobben kan vi spille en rolle, på idrettsplassen eller i hallen kan vi spille en annen rolle – i kamerat kretsen en tredje og hjemme en fjerde rolle. På lignende måte kan vi utvikle en tape eller vinner rolle. Vår egen oppfatning av oss selv bestemmes ofte av hvordan andre oppfatter oss. Rollen skaper ofte begrensninger, barrierer og blokkeringer.

Mange idrettsutøvere går omkring med troen på at de må oppnå et godt resultat, at de må klare en viss oppgave. Disse må – bør – og skal reaksjonene medfører ofte til at utøveren får angst for konsekvensene av at de eventuelt ikke klarer det de må, bør eller skal.

Det er vanlig at selvbildet og selvtilliten så vel som humøret varierer med prestasjonene blant idrettsutøvere. Lykkes man i konkurranse, så kommer det gode humøret og alt virker lyst. Når det motsatte inntreffer, når motgangen kommer, da synker både humøret og selvtilliten. Man er altså offer for sin egen prestasjon.

I klubben og i laget bør man bevisst trene inn toleranse og akseptering. En adferd kan trenes inn på samme måte som en bevegelse. Treneren har her en nøkkel oppgave, fordi ansvaret for lagånden hviler først og fremst på ham eller henne.

Railo (1983) skriver at det kanskje aller viktigste nøkkelordet for å redusere prestasjonsredsel er ”akseptering”. Uansett om en utført prestasjon oppfattes som ”bra” eller ”dårlig” bør idrettsutøveren akseptere seg selv. På den andre siden er det selvfølgelig viktig at lag og klubbkammerater, samt trener aksepterer sin lagkamerat uansett resultat. Toleranse og akseptering er viktige egenskaper i et lag. For å kunne lykkes i idrett må utøveren ha rett til å mislykkes.

Mageteorien:

Psykologene Ihlen som arbeidet med Johann Olav Koss og det Norske skøytelandslaget før OL på Lillehammer i 1994 har en annen teori. (Koss og Ihlen 1997)

I begynnelsen var du bare mage. Det vil si at du gjorde det du hadde lyst til. Etter hvert når du forstod hva de rundt deg, mamma og pappa mente begynte intellektet å tenke, jeg gjør det jeg bør.

 

Koss og Ihlen(1997)


Sånn kan det gå. Forskjellen mellom en 10 måneders baby og en 40 åring. Hodet og magen har byttet plass. Verden har forandret seg fra "jeg vil" til "jeg bør".

Hvis jeg gir avkall på det jeg har lyst til og gjør det jeg bør gjøre (det mamma sier, det de på jobben forventer, det venner forventer, det kollegene forventer og så videre), så kommer jeg til å få deres kjærlighet – bli likt.

Du har hele tiden en indre samtale med deg selv. Til og med i søvne snakker du til deg selv. Vi kaller denne samtalen din med deg selv for selvinstrukser. Selvinstruksene er korte setninger som ligger i magen og er sanne for deg. Selvinstrukser er det som magen sier, og magen snakker bare i korte setninger. Fordi magebeskjedene har en bestemt effekt på deg. Mage følelsen styrer hva du føler og den styrer adferden din.

Johann Olav Koss forteller om et viktig løp han skulle gå i Strømstad i Sverige: "Uka før hadde jeg kommet over en bok som fortalte at bare jeg sa til meg selv "Jeg er best" ville jeg bli best. Det var en kjempe ide – jeg ønsket jo å vinne den konkurransen. Jeg gikk rundt å sa til meg selv jeg er best, jeg er best."

"Da skjedde det noe. Inne i meg, dypt ned i magen min var det en liten stemme som sa" det er du ikke". Dette overhørte jeg skråsikkert. Jeg sa videre at "jeg er best". Jeg overhørte totalt den lille stemmen nedi magen min. Da starten kom var jeg mer skjelven enn jeg noen gang hadde vært tidligere, ikke fordi jeg var redd for å være best, men fordi jeg ikke lenger trodde jeg kunne gå riktig på skøyter. Løpet gikk elendig. Jeg datt i første sving på 500m."

Mage følelsen blir mye sterkere under press. Når presset øker er det nesten umulig å overse magen. Da kjenner du den mye lettere enn hva den ellers sier. Magen ligger i bakhold og overfaller deg når du aller minst trenger det – når presset er størst.

Johann Olav Koss lærte å lytte til den lille stemmen i magen og vant 3 gull medaljer og satte 3 verdensrekorder under OL på Lille Hammer 1994.
 

Til toppen av siden 
 

 Samtaleterapeut i psykosyntese Gudrun Kvisle - med spesialfelt i idrettspsykologi.    © Copyright 2008  Gudrun Kvisle