www.idrettspsykologi.net

 


Hovedsiden
Prestasjonsangst
Psykosyntesen
Bevisstgjøring
Mental trening
Delpersonligheter
Inspirasjon
Presseomtale
Presentasjon


 

 

 Mental styrke er veien til fysisk styrke.  Tankens kraft - bli kjent med din egen skapekraft...

"For et mesterverk mennesket er!
 Så opphøyet i sin fornuft! 
 Så ubegrenset i sine evner!
 Så uttrykksfullt og beundrings-
 verdig i skikkelse og bevegelse!
 Så lik en engel i handling!
 Så lik en gud i tankekraft!
 Verdens pryd!
 Alle skapningers forbilde!"

William Shakespeare

 Samtaleterapeut i psykosyntese Gudrun Kvisle - med spesialfelt i idrettspsykologi.    © Copyright 2008  Gudrun Kvisle