www.idrettspsykologi.net

 


Hovedsiden
Prestasjonsangst
Psykosyntesen
Bevisstgjøring
Mental trening
Delpersonligheter
Inspirasjon
Presseomtale
Presentasjon


 

 

 Mental styrke er veien til fysisk styrke.  Tankens kraft - bli kjent med din egen skapekraft...


Delpersonligheter

Jeg har valgt å beskrive utøverens prosess i forhold til de fire punktene i delpersonlighets arbeidet: Identifikasjon, aksept/erkjennelse, integrasjon og transformasjon. (Løvendahl 2003)

1. Identifisering
For å identifisere delpersonligheter har jeg benyttet meg av følgende spørsmål:
Når dukker den opp? Sammen med hvem? Hvordan ser den ut? Hvilke følelse gir den deg? Kan du kjenne den i kroppen? Hvem blir du inni deg og hvem blir du utad?

For å synliggjøre en delpersonlighetens egenskaper og strategi stiller jeg følgende spørsmål:
På hvilke måte tjener den deg?
Hvordan begrenser den deg?

2. Aksept og Erkjennelse
Det handler her om å ikke avvise en del av seg, men isteden å inkludere den.
Kan du akseptere den slik den er nå?
Kan du akseptere at den er en del av deg?

3. Integrasjon
Delpersonligheten integreres gjennom å fokusere på hvilke behov den egentlig har. Her kan det skje en indre forandring i delpersonligheten. Ved å arbeide med å desidentifisere oss fra delpersonligheten ved f.eks å gestalte, tegne, snakke med delpersonligheten kan vi se at vi er mer enn den tanken, følelsen eller minnet, er også en del av integrasjonsprosessen og kan være til god hjelp for å finne dens underliggende behov.

Hva behøver den?
Hva er det den virkelig trenger?
Hva lengter den etter?

Etter hvert som integrasjonens prosess skrider frem, blir alle egenskaper i oss, hvert aspekt, tilgjenglig for oss. Vi blir fri til å uttrykke oss, hva som enn finnes i oss kan bringes ut og virkeliggjøres.

4. Transformere
Transformere, eller jording.
Her arbeider vi med å overføre den kunnskapen utøveren har fått om delpersonlighetens behov og innsikt, over i det virkelige liv.
Hvordan kan du gi deg selv dette (hva behovet er)i hverdagen?
Hvordan kan du bruke denne innsikten i ditt daglige liv?
Når kan du gjøre det?
Vil du gjøre det?
Kan du gi deg selv hva du behøver?

Transformasjon kan også skje ved at en delpersonlighet møter en annen delpersonlighet, og danner en ny syntese. Her skjer det som oftest en forandring på det indre plan, pol møter motpol og danner en ny syntese.
 

Til toppen av siden 
 

 Samtaleterapeut i psykosyntese Gudrun Kvisle - med spesialfelt i idrettspsykologi.    © Copyright 2008  Gudrun Kvisle