www.idrettspsykologi.net

 


Hovedsiden
Prestasjonsangst
Psykosyntesen
Bevisstgjøring
Mental trening
Delpersonligheter
Inspirasjon
Presseomtale
Presentasjon


 

 

 Mental styrke er veien til fysisk styrke.  Tankens kraft - bli kjent med din egen skapekraft...


Noen bevisstgjøringsprosesser Gudrun arbeider medSteg 1
Å gjøre hverandre gode.
Vi bygger en felles plattform for ditt lag, din bedrift eller avdeling.
Tydeliggjør hvem jeg er i denne gruppen og hvilken plass jeg tar.
Dette gjør at vi kan skape et rom for forandring og at kommunikasjonen i avdelingen eller mellom ledere blir mer åpent og tryggere.


Steg 2
Hvem er jeg som medspiller, utøver, trener, leder og kollega?
Her arbeider vi med at du skal se deg selv og dine mønster. Hvem blir du i de ulike situasjonene? Det kan være at du har en ”perfeksjonist”, ”diplomat” eller ”den flinke piken” med i ryggsekken. Du har sider eller delpersonligheter som tjener deg, men de har gjerne også sine begrensninger. Ved å gjøre en slik bevissthets prosess og få verktøy du kan bruke i hverdagen så kan DU selv bestemme hvem du vil være.


Steg 3
Tankens kraft en del av din skaperkraft.
Din indre dialog – hva sier du til deg selv?
Meta-positiv tenkning.
Få en forståelse av hjernes prinsipper.
Jeg kan velge og styre tankene mine.
Hva er dine potensialer og drømmer.
Bli kjent med viljen: den sterke, smidige/intellektuelle vilje og den gode vilje.
 

 Samtaleterapeut i psykosyntese Gudrun Kvisle - med spesialfelt i idrettspsykologi.    © Copyright 2008  Gudrun Kvisle